Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 

System zarządzania jakością

Zadaniem Prudnickiego Centrum Medycznego w zakresie Ratownictwa Medycznego jest bezpieczne, szybkie i skuteczne udzielanie doraźnej pomocy medycznej w stanie zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów.
Działanie to realizuje w oparciu o zadania wynikające z pełnienia roli jednostki w systemie ratownictwa medycznego zabezpieczając potrzeby pacjentów zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz standardami medycyny ratunkowej.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom z terenu działania Ratownictwa Medycznego PCM oraz zapewnienie satysfakcji z jego działalności jest najwyższym celem pracowników Prudnickiego Centrum Medycznego.
Osiągnięcie zamierzonych celów realizowane będzie poprzez następujące kierunki działania:

  • właściwy dobór personelu oraz ustawiczne podwyższanie jego kwalifikacji,
  • zapewnienie wysokiego poziomu etycznego w kontaktach z pacjentami,
  • sprawną organizację pracy i nowoczesne zarządzanie,
  • monitorowanie potrzeb i oczekiwań pacjentów w celu dostosowania działań dla ich spełnienia,
  • ciągłą dbałość i modernizację infrastruktury oraz pozyskiwanie nowoczesnego sprzętu medycznego,
  • przejrzystą współpracę z dostawcami i angażowanie ich w zapewnienie jakości świadczonych usług,
  • wdrożenie i ciągły rozwój systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Zarząd Prudnickiego Centrum Medycznego deklaruje pełne zaangażowanie przez zapewnienie optymalnych warunków i niezbędnych środków dla realizacji Polityki Jakości oraz do pełnego zaangażowania wszystkich pracowników w procesy systemu zarządzania jakością.