Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 

Komitet Terapeutyczny

Rola Komitetu Terapeutycznego

  • Poprawienie dostępności i właściwego stosowania leków oraz wyrobów medycznych niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej.
  • Tworzenie i aktualizacja Receptariusza Szpitalnego oraz Szpitalnej Listy Leków.
  • Zbieranie i rozsyłanie informacji o leku na terenie szpitala.
  • Definiowanie procedur obowiązujących w szpitalu (tj. zakupy, zarządzanie lekiem, przepisywanie leków) oraz określanie priorytetów w wydatkach na leki i materiały medyczne.
  • Monitorowanie antybiotykoterapii oraz ustalanie kluczowych rekomendacji dla antybiotyków na danych oddziałach szpitalnych.

Skład Komitetu:

Przewodniczący Dr n.med. Maria Kapłońska
Członek Komitetu-Sekretarz Mgr Anna Walkiewicz
Członek Komitetu
Dr n. med. Mariusz Lipka
Lek. med. Marzena Wyszkowska
Lek. med. Janusz Kapłoński 
Mgr Krystyna Kaczmarek
 
W ramach Komitetu Terapeutycznego działają:
1. Komitet/Zespół ds. antybiotykoterapii
- Dr n.med. Maria Kapłońska
- Mgr Anna Walkiewicz
 
2. Komisja ds. Monitorowania Działań Niepożądanych Leków
- Lek. med. Marzena Wyszkowska
 

3. Zespół ds. Żywienia

Z-ca przewodniczącego Iwona Nawara –  pielęgniarka specjalista osób chorych przewlekle i niepełnosprawnych
Członek Komitetu
Anna Walkiewicz - farmaceuta
Aleksandra Zborowska - pielęgniarka
Dietetyk szpitalny 
Zadania Zespołu:
  • uczestnictwo w leczeniu żywieniowym
  • zapewnienie kontroli jakości żywienia
  • szerzenie wiedzy o nowoczesnym leczeniu żywieniowym i organizacja kształcenia pozostałych pracowników szpitala