Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 

Ogłoszenie dla mieszkańców powiatu prudnickiego

Wtorek, 5 lutego 2019 r. Godz. 08:04

 INFORMACJA DLA PACJENTÓW
w sprawie funkcjonowania Szpitalnej Izby Przyjęć oraz
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

 

 

1. Szpitalna Izba Przyjęć

Zarząd Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku uprzejmie informuje, że zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministra Zdrowia i Konsultanta Krajowego ds. Medycyny Ratunkowej w Szpitalnej Izbie Przyjęć udzielane mogą być świadczenia zdrowotne polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie do stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Oznacza to, że w Izbie Przyjęć pacjent:
- nie uzyska recepty, („bo lek mi się kończy, a nie miałem czasu iść do lekarza”),
- nie uzyska zwolnienia lekarskiego, („bo w mojej przychodni są kolejki”),
- nie uzyska porady lekarskiej w przypadku stanu nie zagrażającego życiu. 

2. Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
- telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
- nagłego zachorowania;
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców powiatu prudnickiego realizowane są w przychodni lekarskiej

Optima Medycyna S.A.
w Prudniku ul. Nyska 1 
tel. 77 547 01 40