Szkoła rodzenia - krótkie podsumowanie

Szkoła rodzenia - krótkie podsumowanie

Szkoła Rodzenia w ramach projektu „Kompleksowy program poprawy jakości opieki nad matką i dzieckiem w Prudnickim Centrum Medycznym S. A. w Prudniku” to program edukacyjny dla kobiet w ciąży i par w okresie okołoporodowym.

W latach: czerwiec 2017-czerwiec 2019 w Szkole Rodzenia zrealizowano spotkania w zakresie przygotowania do porodu oraz opieki i pielęgnowania niemowlęcia dla dziesięciu grup.
Beneficjentkami programu były kobiety i ich partnerzy z powiatu prudnickiego oraz nyskiego. Z oferty skorzystało ok. 120 osób. Wiele kobiet po porodzie, pozostaje z nami w kontakcie i korzysta z naszego doświadczenia w ramach mobilnej poradni laktacyjnej.
Nasze obserwacje wskazują, iż zapotrzebowanie wśród młodych ludzi spodziewających się dziecka na bezpłatną edukację wzrasta.
ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIA EDUKACYJNE PO WAKACJACH.

Nasze grupowe spotkania zostały uwieńczone na zdjęciach:

cof