Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 

Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych i Zespół Zakażeń Szpitalnych

Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Zadania Komitetu:
  • Opracowanie planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
  • Ocena wyników kontroli przedstawionych przez Zespół Zakażeń Szpitalnych.
  • Opracowanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych.
  • Kontrola zakażeń szpitalnych co najmniej 2 razy w roku.

Skład Komitetu:

Przewodniczący Komitetu Wiesława Gajewska - Prezes Zarządu
Z-ca Przewodniczącego  
Członek Komitetu-Sekretarz Aleksandra Zborowska - Naczelna Pielęgniarka
Członek Komitetu
Dr n. med. Maria Kapłońska - Ordynator Oddziału Dziecięcego z Pododziałem Noworodkowym
Lek. med. Tadeusz Wylęgała - Ordynator Oddziału Wewnętrznego
Lek. med. Marzena Wyszkowska - Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Dr n. med. Mariusz Lipka - Ordynator Oddziału Chirurgicznego
Lek. med. Tadeusz Wylęgała - Lekarz Medycyny Pracy
Mgr farm. Anna Walkiewicz - Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej
Mgr Krystyna Kaczmarek - Specjalista ds. Mikrobiologii
Mgr Krzysztof Parobczy - Pielęgniarz, Specjalista ds. Epidemiologii

Zespół Zakażeń Szpitalnych

Zadania Zespołu:
  • Opracowanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń.
  • Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
  • Przedstawianie wyników i wniosków z kontroli wewnętrznej Zarządowi oraz Komitetowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
  • Szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń.
  • Konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

Skład Zespołu:

Przewodniczący Zespołu Lek. med. Sławomir Orkisz
Członek Zespołu
Mgr Krzysztof Parobczy – Specjalista ds. Epidemiologii
Mgr Krystyna Kaczmarek – Specjalista ds. Mikrobiologii
Mgr farm. Anna Walkiewicz – Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej
Mgr Elżbieta Hałasiuk – Pielęgniarka Koordynująca Izby Przyjęć