Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 

Bieżące remonty i prowadzone inwestycje

Piątek, 9 grudnia 2022 r. Godz. 10:42

 1. „Dostosowanie pomieszczeń w Prudnickim Centrum Medycznym S.A na Poradnie Zdrowia Psychicznego" w Prudniku ul. Szpitalna 14. (Finansowanie Powiat Prudnicki)

 
2. „Przebudowa części szpitalnej przeznaczonej na pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej i laboratorium diagnostycznego w związku z Covid 19”
 
3. Remont elewacji Budynku Zarządu Prudnickiego Centrum Medycznego S.A ul. Szpitalna 14.
 
4. Remont korytarza na oddziale Chirurgicznym wraz z wymiana wykładziny oraz remontem sal chorych.
 
5. Utworzenie „oddziału geriatrycznego” w zakresie 14 łóżek szpitalnych, w celu realizacji świadczeń opieki medycznej nad osobami starszymi, w rodzaju leczenie szpitalne, w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, po rozstrzygnięciu postepowania konkursowego. 
 
6. Realizacja projektu „Poprawa usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami w Prudnickim Centrum medycznym Spółka Akcyjna w Prudniku” umożliwiającego rehabilitację pacjentom po 60-tym roku życia.