Ładowanie zdjęć ...
„PCM S.A. jest Zakładem doskonalącym i poszerzającym świadczone usługi dla naszych pacjentów i dla nas samych.”
 
Więcej 
Co warto wiedzieć o naszym Szpitalu ? Co zabrać ze sobą do szpitala ? Zobacz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.
Więcej 
tel.  (77) 406 78 00
fax: (77) 406 78 72
e-mail: pcm@pcm.prudnik.pl
Pełne dane kontaktowe 

Nowy Oddział Geriatryczny w PCM S.A.

Piątek, 14 kwietnia 2023 r. Godz. 13:37

Szanowni Pacjenci

Od 01.04.2023 r. w naszym szpitalu działa Oddział Geriatryczny dedykowany pacjentom powyżej 60 roku życia.
Najważniejszym celem pobytu w Oddziale jest poprawa stanu zdrowia osoby objętej hospitalizacją, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzenia – podniesienie stanu funkcjonalno-czynnościowego osoby chorej na wyższy poziom.
 
Leczenie geriatryczne pozwala przywrócić w miarę możliwości dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny choremu, głównie przez próbę zminimalizowania dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie. Celem jest również poprawa sprawności ruchowej – głównie z zakresu samoobsługi oraz maksymalne opóźnienie wystąpienia czy pogłębienia się niepełnosprawności.
Czas na Oddziale pozwala również na odpowiednią modyfikację leczenia oraz wgląd w możliwe interakcje między lekami co pozwala uniknąć wielu działań niepożądanych.
Oddział Geriatryczny nie jest Zakładem Opiekuńczo Leczniczym.
Podstawą przyjęcia na oddział jest:
• skierowanie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami o kierowaniu do szpitala,
• obecność objawów lub schorzeń uzasadniających leczenie na Oddziale Geriatrycznym,
• kryterium wiekowe > 60 roku życia
• przyjęcie poprzedzone jest kwalifikacją